JC160: 身心受控腳奴,主人控射召喚

JC160: 身心受控腳奴,主人控射召喚

你開始發現,自己只對我有興奮嘅反應。只有睇我嘅片,聽到我把聲,你先有打飛機嘅衝動。甚至只有跟隨我嘅指令,你先會得到真正嘅高潮。

因為,你已經喺不知不覺間,泥足深陷,徹底成為我嘅奴隸。

而家,我要獎賞你嘅忠誠,准許你再次跟著我嘅指令,一邊祟拜我嘅身體,一邊達到前所未有嘅高潮!

片長:13分28秒

Full Clip Streaming

Subscribers Only

Jessflix Streaming

Fantasies You May Like

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x